You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Випробувальна лабораторія "НДЦ оцінки відповідності показникам безпеки виробів медичного призначення"


Випробувальна лабораторія «Науково-дослідний центр оцінки відповідності показникам безпеки виробів медичного призначення ПП «ПОЛІТОКС» в рамках договору про науково-технічне співробітництво з Випробувальною лабораторією «Відділ полімерів медичного призначення» Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, який акредитований НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (Атестат акредитації №20725 від 03.05.2019 р.) виконує випробування згідно з міжнародними стандартами ДСТУ EN ISO 10993-1:2015, ДСТУ EN ISO 10993-4:2015, ДСТУ EN ISO 10993-5:2015, ДСТУ ISO 10993-10:2004, ДСТУ EN ISO 10993-11:2015.

Результати оцінки біосумісності та санітарно-хімічний аналіз дає змогу проведення повного об’єму випробувань щодо медичних виробів згідно вимог міжнародних стандартів.

Медико-біологічні випробування. Випробувальна лабораторія

Випробувальна лабораторія "Науково-досліднй центр оцінки відповідності показникам безпеки виробів медичного призначення" в рамках своєї сфери акредитації проводить медико-біологічні випробування медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, санітарно-гігієнічних виробів, полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення, ватно-марлевої продукції, гумових та латексних виробів медичного призначення, медичного металевого інструменту, медичних приладів та їх складових тощо.

Випробувальна лабораторія оснащена аналізатором важких металів М-ХА 1000-5 та проводить дослідження вмісту важких металів в питній воді та іншій продукції харчової промисловості.


Повний документ сертифікату